DIY Peduli : Bencana Alam, Bedah Rumah, Bantuan Air Bersih, Musafir, Kehabisan Bekal. Dll

A.    Santunan Sakit Pegawai dan Anak dari Keluarga PNS (yang tidak masuk ASKES)

1.    Penerima dan Jumlah Santunan
NO    PENERIMA    SANTUNAN (Rp.)
1    Non – PNS
2    PNS Gol. I dan II
3    PNS Gol. III dan IV
4    Pejabat Struktural atau Fungsional
5    Anak PNS yang tidak masuk ASKES

2.    Syarat atau kriteria:
a.    Sakit rawat inap di Rumah Sakit, minimal 3 hari;
b.    Keluarga (Suami/Istri/Anak) PNS atau setingkat tidak diberlakukan santunan;
c.    Santunan untuk  PNS dan Non-PNS yang Suami/Istrinya PNS atau setingkat diberlakukan jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali;
d.    Santunan untuk Non-PNS yang Suami/Istrinya bukan PNS atau yang setingkat diberlakukan jangka waktu setiap 1 (satu) bulan sekali.

B.    Santunan Sakit Keluarga Pegawai (Non-PNS)
Penerima dan Jumlah Santunan

NO    PENERIMA    SANTUNAN (Rp.)
1    Keluarga (Anak/Suami/Istri) Non-PNS

1.    Syarat atau kriteria:
a.    Sakit rawat inap di Rumah Sakit, minimal 3 hari;
b.    Santunan untuk keluarga Pegawai (Anak/Suami/Istri) hanya berlaku untuk Pegawai Non-PNS yang Suami/Istrinya bukan PNS atau yang setingkat, dan diberlakukan jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali.
Ketentuan atau Prosedur memperoleh santunan (point A s.d. B)
a.    Menyerahkan Surat Keterangan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang diketahui oleh Kepala Instansi/Unit Kerja;
b.    Hanya diperuntukkan bagi Pegawai atau Keluarga Pegawai yang beragama Islam;
c.    Permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sejak dirawat.